WYKAZ RODÓW DUNINOWSKICH reprezentowanych
w STOWARZYSZENIU CZŁONKÓW RODU DUNINÓW
oraz ich przedstawiciele (strona pierwsza):

CZŁONKOWIE HONOROWI
Prof. Janusz Bieniak Warszawa Ks. Henryk Kołodziejczyk Skrzynno
Śp. Jan Chmielewski, zmarł 18.08.2014 Warszawa    
DUNINOWIE per se
Amelia Dunin Kraków Emilia Brzozowska Wola Uhruska
Piotr Dunin Kraków Anna Bzdak Warszawa
Ewa Rostkowska Rybnik Mieczysław Dunin Kraków
Barbara Łuszczyszyn Przemyśl Ś.P. Jarosław Dunin,
zmarł 06.01.1997
Otrębusy
Andrzej Dunin Lublin Marek Dunin Otrębusy
Ewa Bartosiewicz Dunin Lublin Włodzimierz Dunin Gdynia
Bożena Pluciński Beacon, USA Małgorzata Machnacz-Zarzeczna Warszawa
Robert Toboła Wrocław Władysław Łuszczyszyn Poznań
Karolina Goudard Flassans-sur-Issol, Francja Zbigniew Fijałkowski Starogard Gd.
DUNINOWIE - BARTODZIEJSCY
Joanna Turlej Oakville, Kanada Paweł Bryś Studzienki Pancerne
DUNINOWIE - BARKOWSCY
Anastasja Dunin - Barkowska Czernogołowka - Rosja Jana Dunin - Barkowska Czernogołowka, Rosja
Walerian Dunin - Barkowski Kurowskoje, Rosja Lew Dunin - Barkowski Czernogołowka, Rosja
Anna Dunin - Barkowska Kurowskoje, Rosja Lew Dunin - Barkowski Kurowskoje, Rosja
Sofia Dunin - Barkowska Kurowskoje, Rosja Eliza Stoliarowa St.Petersburg, Rosja
Tatiana Dunin Barkowska Taszkient Uzbekistan    
DUNINOWIE - BORKOWSCY
Ś.P. Jan Kanty Dunin - Borkowski,
zmarł 01.02.2007
Warszawa Anna Dunin - Borkowska Nieszawa
Ś.P. Jan Tomasz Dunin - Borkowski,
zmarł 06.07.2006
Ostrowiec Świętokrzyski Krystyna Dunin - Borkowska Kraków
Ś.P. Maria Libiszowska,
zmarła 15.01.1999
Warszawa Tadeusz Dunin - Borkowski Wieliczka
Ś.P. Zofia Grossmann,
zmarła 19.09.2001
Warszawa Barbara Dunin -Borkowska Wieliczka
Isabel Sobogal Lima, Peru Jerzy Dunin - Borkowski Ostrowiec Sw.
Ś.P. Stanisław Dunin - Borkowski,
zmarł 18.09.2004
Warszawa Igor Dunin - Borkowski Wrocław
Maria Dzwonkowska Płock Śp. Saulus Żejba, zmarł 03.01.2017 Wilno, Litwa
Izabella Dunin - Kwinta Szczecin Rafał Dunin - Borkowski Oxford, Anglia
Mikołaj Kawaleridze Lwów, Ukraina Olga Kawaleridze Lwów, Ukraina
Siergiej Kawaleridze Lwów, Ukraina Mauryla Kiersnowska Warszawa
Ś.P. Antoni Wodzicki, zmarł 30.11.1999 Bellingham, USA    
DUNINOWIE - BRZEZIŃSCY
Barbara Cybart Piastów Ewa Okrasso Pruszków
Jan Dunin - Brzeziński Myślenice Zofia Okrasso Pruszków
Lech Dunin Brzeziński Warszawa    
DUNINOWIE - CZERNIEGIEWICZOWIE
Zofia Dygut Kraków
DUNINOWIE - GOŻDZIKOWSCY
Stanisław Kabza Sandomierz
DUNINOWIE - HOLECCY
Jerzy Dunin - Holecki Warszawa
DUNINOWIE - HORKAWICZOWIE
Ś.P. Janusz Dunin - Horkawicz, zmarł 27.07.2007 Łódź
DUNINOWIE - JUNIEWICZOWIE
Ś.P. Henryk Dunin - Juniewicz, zmarł  21.03.2015 Wrocław Maria Kłokocka Warszawa
Grażyna Borcz - Juniewicz Wrocław    
DUNINOWIE - KARWICCY
Śp. Halina Duninowa - Karwicka, zmarła 11.10.1999 Warszawa Jan Dunin - Karwicki Bruksela, Belgia
Teresa Dunin - Karwicka Toruń    
DUNINOWIE - KOZICCY
Bożydar Dunin - Kozicki Lublin Marcin Eckstein Kraków
Maria Dunin - Kozicka Lublin Śp. Wanda Eckstein, zmarła  05.04.2017 Kraków
Śp. Jerzy Dunin - Kozicki, zmarł08.08.2015 Lublin    
DUNINOWIE - ŁABĘCCY
Barbara Dunin - Kurtycz Warszawa Beata von Dunin Lindsay St.Raphael, Francja
Maciej Dunin Łabędzki Warszawa Maria Dunin Hull Esher Surry, Anglia
DUNINOWIE - MAJEWSCY
Maciej Dunin - Majewski Kraków
DUNINOWIE - MARCINKIEWICZOWIE
Hanna Osik - Marcinkiewicz Warszawa
DUNINOWIE - MICHAŁOWSCY
Dobrochna Ratajczak Poznań Śp. Kalina Binkowska, zmarła 12.02.2004 Poznań
Śp. Bogna Berus, zmarła 16.02.2007 Poznań